Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Skrzyszowie

WYPRAWKA - INFORMACJE

WYPRAWKA 2015

                           INFORMACJE dla szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana jest do uczniów klasy III szkoły podstawowej

Beneficjenci programu:

1)      Uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe (574 zł netto)

2)      Uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego

Art.7 ustawy o pomocy społecznej:

Gdy występują przypadki:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

 3) bezdomności;

4) bezrobocia;

 5) niepełnosprawności;

 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

  8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status  uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 13) alkoholizmu lub narkomanii;

 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

]

3)      Uczniom niepełnosprawnym (słabo widzącym; niesłyszącym; słabo słyszącym;
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, - umiarkowanym lub znacznym;
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w celu ustalenia czy nie przekracza on kwoty 574 zł netto ustala się zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dla potrzeb ustalenia dochodu na osobę w rodzinie dla potrzeb programu Wyprawka szkolna realizowanego w 2015 roku będzie brany pod uwagę dochód rodziny uzyskany w roku kalendarzowym 2013.

Rozporządzenie w § 4 ust. 5, przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów Jednocześnie dopuszcza się,
w uzasadnionych przypadkach, możliwość dołączenia – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenia
o wysokości dochodów. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy niemożliwe jest uzyskanie zaświadczenia o wysokości dochodów.

Dokumentowanie dochodów nie jest wymagane, jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

Maksymalne kwoty dofinansowania dla jednego ucznia - ZAKRES DOFINANSOWANIA
Dla uczniów w normie zakres dofinansowania wynosi
225 zł  -  klasa III szkoły podstawowej                

SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek składa się w terminie do 7 września 2015r.

Załączniki do wniosku

Uczniowie

Rodzaj załącznika

to                     lub                       to

Spełniający kryterium dochodowe do 574 zł,

Zaświadczenie o wysokości dochodów,

w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych

w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

Niepełnosprawni

(słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność w/w)

 

 

Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

Uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe (574 zł) , w przypadkach określonych
w art.7 ustawy o pomocy społecznej

 

Uzasadnienie

 

WAŻNE!

DOWODY ZAKUPU (przekładane przez rodziców)
§ 8 ust. 6 i 7 rozporządzenia

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest:

  • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka)
  • rachunek,
  • paragon,
  • lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów edukacyjnych

- z dołączoną informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub  materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

Proponowana treść informacji:

„Informuję, że wydatki na zakup podręczników potwierdzane niniejszym oświadczeniem rozliczam tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

Nie wszyscy rodzice pamiętają o konieczności zgłoszenia sprzedawcy wystawienia faktury podczas zakupu podręczników. Często także dokonują zakupu części podręczników z rynku wtórnego.

Obowiązek dołączania informacji o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w roku 2015 „Wyprawka szkolna” wyklucza możliwość „podwójnego” finansowania na przykład poprzez przedstawienie potwierdzenia wydatków w formie faktury na zakup podręczników w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednoczesne oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.

Anturja na I Festynie Rodzinnym w Ostrowie 02.08.2015

Dziewczęta z zespołu Anturja w dniu 2 sierpnia wystąpiły na I Festynie Rodzinnym na stadionie w Ostrowie zorganizowanym przez Akcję Katolicką przy Parafii NMP Królowej Polski. 

IX Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas. 17.06.2015r.

W dniu 17 czerwca do Grybowa zostały zaproszone na IX Diecezjalny Zjazd Szkolne Koła Caritas. Podobnie jak w ubiegłych latach z naszej szkoły udała się dziewięcioosobowa delegacja 141 SKC. Grybów powitał nas piękną pogodą i poruszającym widokiem odnowionej Bazyliki Mniejszej.

Czytaj więcej: IX Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas. 17.06.2015r.

Gminna spartakiada. 17.06.2015r.

W dniu 17 czerwca odbyła się gminna spartakiada w Ostrowie. Uczniowie z naszej szkoły zajęli następujące miejsca:

Czytaj więcej: Gminna spartakiada. 17.06.2015r.

Wycieczka do Zatoru. 11.06.2015r.

W dniu 11 czerwca odbyła się wycieczka do Zatoru. W wycieczce uczestniczyły dzieci z przedszkola oraz z klasy „O” wraz z rodzicami i opiekunami: Barbarą Budzik, Dorotą Wrona oraz Magdaleną Marchut.

O godzinie 6:30 cała grupa wyjechała do Zatoru. Po szybkiej podróży autokarem grupa dotarła do DINOZATORLANDU . Głównymi atrakcjami wycieczki było zwiedzanie parku ruchomych dinozaurów.  

Czytaj więcej: Wycieczka do Zatoru. 11.06.2015r.

Wycieczka klas III-VI do Sanoka i Soliny. 10.06.2015r.

W środę, tj. 10 czerwca klasy, III - VI naszej szkoły wybrały się na jednodniową wycieczkę do Sanoka i Soliny. Celem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, założonego w 1958r. Muzeum to prezentuje kulturę ludową pogranicza na obszarze pogórzy oraz wschodniej części polskich Karpat( Bieszczady, Beskid Niski ). Pod względem obiektów jest największym skansenem w Polsce.

Czytaj więcej: Wycieczka klas III-VI do Sanoka i Soliny. 10.06.2015r.

Wycieczka zespołu ANTURJA do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze 13.06.2015r.

13 czerwca odbył się wyjazd kadetek i juniorek z zespołu „Anturja” na wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze. Uczestnicy mieli okazję wybawić się na wielu atrakcjach, specjalnie im dedykowanych. Królowały atrakcje wodne, takie jak spływ rwącą rzeką,  kolejki górskie, karuzele, auto-zderzaki itp. Wyprawa do tej krainy na pewno będzie niezapomnianym przeżyciem!

IX Festyn Rodzinny w Skrzyszowie. 21.06.2015r.

W niedzielę 21 czerwca przy PSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Skrzyszowie  zgromadziło się bardzo dużo rodzin z naszej miejscowości. Festyn jest imprezą zorganizowaną nie tylko dla dzieci z naszej szkoły. Zapraszamy do udziału w niej także uczniów sąsiednich szkół oraz mieszkańców wszystkich miejscowości poprzez przygotowane wcześniej plakaty i zaproszenie na stronie internetowej szkoły.

Czytaj więcej: IX Festyn Rodzinny w Skrzyszowie. 21.06.2015r.

Występ zespołu ANTURJA w Lubzinie 7.06.2015r.

W dniu 7 czerwca zespół ANTURJA pod opieką instruktorów Kingi Mazur i Katarzyny Rymut wystąpił podczas Festynu Rodzinnego "Pomagamy Dzieciom" w parku przy Domu Dziecka w Lubzinie. Występ cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.

Więcej artykułów…

  1. Występ zespołu ANTURJA na Festynie w Ociece 31.05.2015r.
  2. Zespół ANTURJA na Dniach Dębicy 30.05.2015r.
  3. Międzyszkolne zawody lekkoatletyczne dla klas I-III „Baw się razem z nami”. 25 i 27.05.2015r.
  4. XX Wojewódzki Przegląd Młodych Form Teatralnych „Bajkowisko 2015”
  5. Konkurs PCK "Wypowiadamy wojnę środkom uzależniającym!" 05.2015
  6. Konkurs z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Piękna jest nasza ziemia" 05.2015

Strona 1 z 36